Curriculum

PNI 3

Let op; psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen.

Klik hier voor locatie, data, prijzen en inschrijven

13. Neurodegeneratie en het microbioom
14. Geslachtsgeneeskunde, kinderen en vergrijzing
15. P in PNI - Persoonlijkheid kiest de ziekte en op bewijs gebaseerde spiritualiteit en religie in PNI
16. Leefstijlgeneeskunde
17. Organen III (hart, longen, nieren)
18. Integratie, sociale en bedrijfsmatige PNI

Module 13

Neurodegeneratie en het microbioom

Dag 37

De universele processen die neurodegeneratieve aandoeningen met elkaar verbinden. De microbiota in alle slijmvliezen.

Depressie; 5 verschillende vormen, de diagnose en de kPNI-behandeling vanuit metamodellen en werkingsmechanismen.

Dag 38

Morbus Parkinson; een evolutionair litteken. Filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos.

Multiple sclerose; filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos. Voeding, beweging, psychologie, sociologie en immunologie.

Dag 39

Autisme; filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos. Voeding, beweging, psychologie, sociologie en immunologie.

ADHD; filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos. Voeding, beweging, psychologie, sociologie en immunologie.

Als je praat herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws. Dalai Lama
Inhoud

Deze module gaat over het superorganisme. De interactie tussen de microbiota en de mens is zo essentieel dat men er vandaag de dag vanuit gaat dat alle aandoeningen, maar vooral die van de hersenen, voor een groot deel veroorzaakt worden door een pathologisch functionerende darm-microbiota-hersen-darm as.

De fysiologie en pathofysiologie van deze as staat dan ook centraal binnen deze module, zowel theoretisch als praktisch. Daarnaast zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de sociale factor binnen de klinische PNI; de impact van het socio-economisch niveau op het functioneren van de “gezondheids-stuurman” of ook wel “health governor” genoemd. Ziektebeelden die protocolair beschreven worden zijn multiple sclerose, Parkinson, Alzheimer, depressie (5 verschillende vormen), autisme en ADHD.

Leerdoelen
 1. Je kent alle niveaus van het superorganisme en behandelt cliënten op deze niveaus.
 2. Je weet dat neurodegeneratie en stoornissen van de functie van het brein de ultieme consequenties zijn van risicofactoren van het moderne leven en u kunt daar invloed op uitoefenen.
 3. Je induceert neuroneogenese bij cliënten met neurodegeneratie en/of stoornissen van de functie van het brein m.b.v. neurospecifieke strategieën die de mindset positief veranderen.
Tools and skills

Het 5 componenten metamodel staat als werktuig centraal binnen deze module en sociale interventietechnieken zijn zo meteen een deel van uw vaardigheids-systeem. Kansloze mensen zijn veel gevoeliger voor chronische ziektebeelden. De capaciteit om mensen kansrijker te maken is daarom inherent aan een therapeut opgeleid in de klinische PNI.

Module 14

Geslachtsgeneeskunde, kinderen en vergrijzing

Dag 40

Vrouwen en mannen; overeenkomsten en verschillen op immunologisch, endocrinologisch, neurologisch en metabool niveau.

Gender medicine; typische mannen,- en vrouwenaandoeningen, de diagnose en de behandeling.

Dag 41

Het kind; voor, tijdens en na de zwangerschap. Onvruchtbaarheid, epigenetische programmering, reprogrammering en verwachting.

Kindergeneeskunde binnen de kPNI; de meest frequente aandoeningen zoals neurodermatitis, darmkrampen, opvoedingsproblematiek, overgewicht.

Dag 42

De oudere mens; een wereld op zich. Vertraagde fysiologie, telomeren. Mitochondriale veroudering en succesvol verouderen.

Geriatrie binnen de kPNI; een andere kijk op dementie en Alzheimer, hart,- en vaatziekten, de HPT-as bij oudere mensen.

Een vroege investering in uw kinderen krijg je later dubbel en dwars terugbetaald; goed en kwaad. Anoniem
Inhoud

We gaan in deze module nog dieper in op individualisering van de klinische PNI door kinderen, man en vrouw en de oudere mens van elkaar te onderscheiden. De epigenetica loopt als een rode draad door de hele opleiding en zal tijdens deze module vooral centraal staan. Terwijl rassen eigenlijk niet bestaan, is het verschil tussen kinderen, man en vrouw en de oudere mens zo groot dat klinische PNI-pediatrie, gender medicine en klinisch PNI-geriatrie een noodzaak zijn om de opleiding compleet te maken.

De kennis die je opdoet over de verschillen op neurologisch, endocrinologisch, immunologisch en psychologisch niveau tussen deze vier groepen mensen, zal je helpen om veel effectiever met hen te kunnen werken. Iedere dag zal door een patiëntbehandeling in de praktijk omgezet worden. Samengevat gaat het over kindergeneeskunde, geslachtsgeneeskunde en geriatrie binnen en volgens de kPNI.

Leerdoelen
 1. Je communiceert met cliënten op basis van verschillen in leeftijd, genotype, fenotype en geslacht.
 2. Je weet dat werkingsmechanismen verschillend werken afhankelijk van leeftijd en geslacht en past je kPNI-interventies hierop aan.
 3. Je behandelt chronische aandoeningen m.b.v. anti-aging interventies.
Tools and skills

Een belangrijk werktuig dat je leert te gebruiken binnen deze module is het gebruik van bloedwaarden die je een idee geven over de epigenetische status van de mens. Daarnaast ontwikkel je de vaardigheid om anders om te gaan met een persoon uit één van de vier groepen mensen die behandeld zijn tijdens deze module.

Module 15

P in PNI - Persoonlijkheid kiest de ziekte en op bewijs gebaseerde spiritualiteit en religie in PNI

Dag 43

Persoonlijkheidsprofielen gebaseerd op angst. Jager/Akkerbouwer, Habituator/Non-Habituator, Zonnebloem/Orchidee, Serotonerg/Dopaminerg.

Persoonlijkheidsprofielen en ziektegevoeligheid; diagnose en behandeling met verschillende interventies verlopend van SFBT tot en met Acceptance Commitment Therapy.

Dag 44

Stress op de werkvloer en persoonlijkheidskenmerken. Beroepsgeneeskunde en kPNI.

In de verandering ligt de oplossing en de kleinste verandering maakt het grootste verschil. Hoe gedrag stabiel veranderd kan worden en daarmee leidt tot de enige echte oplossing.

Dag 45

Spiritualiteit; een onoverkomelijk fenomeen en daarom kun je het maar het beste begrijpen en in je voordeel gebruiken. De wetenschap erachter en de vragen die nog beantwoord moeten worden.

Religie; wetenschap versus creatisionisme. Religieus reframen en religieuze psychologie.

We live in the best of all possible worlds. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
Inhoud

Deze module is gevuld met psychologie en psychiatrie vanuit een evolutionair perspectief. Niets heeft zoveel invloed op de mens als zijn/haar gedachten en gevoelens. De manier waarop we zijn, denken en voelen is sterk beïnvloed door onze evolutionaire achtergrond en vele problemen kunnen daar ook op teruggehaald worden.

Tijdens deze module wordt er uitgebreid aandacht besteed aan evidence based technieken zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness en transgenerationele psychologie. Verschillende psychotechnieken worden in de praktijk getraind en toegepast, steeds na het stellen van een diagnose op neuropsyhologisch en neuroanatomisch niveau. Daarnaast staat persoonlijkheidanalyse, zowel theoretisch als praktisch, centraal; de persoonlijkheid kiest de ziekte. Essentieel voor de toepassing van de P in de PNI zijn alle vorige modules, al ben je tijdens deze modules al reeds meegenomen op de psychologietrein. Het gaat immers om klinische psychoneuroimmunologie en om geneeskunde die werkt.

Leerdoelen
 1. Je past de juiste psychotechniek toe op basis van het vijf componenten model en het tekstcontext-concept.
 2. Je reframed aandoeningen die veroorzaakt zijn door risicofactoren uit het moderne leven m.b.v. de kennis over evolutionair bepaalde gedragspatronen.
 3. Je induceert met behulp van psychosociale aha-ervaringen een zodanige verandering in de hersenen dat ze afscheid moeten nemen van de aandoening.
Tools and skills

De metamodellen tekst/context, de 5 componenten en transgenerationele factoren staan als werktuigen centraal in deze modules. Tal van technieken worden je aangeboden en in de praktijk ook eigen gemaakt. Vergeet niet; de persoonlijkheid kiest de ziekte en de verandering is de oplossing.

Module 16

Leefstijlgeneeskunde

Dag 46

Introductie in leefstijlgeneeskunde in het algemeen. Risico-inschatting. Wat werkt versus wat niet.

Verbeteren van therapietrouw, voeding en beweging. Actie versus non-actie. Voeding en beweging; therapietrouw en waarom mensen niet trouw zijn. Deep learning sessies op het niveau van voeding en leefstijl.

Dag 47

Therapietrouw, beweging en lifestyle. De rol van het reward deficiency syndrome binnen leefstijlgeneeskunde. Verslaving.

Stressreductie; een eerste vereiste om je leven te kunnen veranderen. Technieken om de sympaticus te dempen. De impact van een gestoord bioritme op lifestyle-interventies. Herstel van en oplossingen voor een gestoord bioritme bij mensen met een sociaal jetlag of wisseldiensten.

Dag 48

Sitting breaks, seksuele activiteit, sociale interactie en het gebruik van lifestylesupplementen. Vier factoren die alle andere interventies succesvoller maken.

Intermittent Living; het leefstijl concept dat vele obstakels doet vergeten en evidence based resultaten laat zien. Het optimale universele leefstijl protocol.

The sedentary lifestyle is minimum as deleterious as smoking or obesity. The Lancet series on Physical Inactivity 2016
Inhoud

Tijdens deze module ontwikkel je samen met de docenten een uniek leefstijlprogramma gebaseerd op de kennis waarom mensen niet bewegen, niet goed eten, niet op tijd gaan slapen en wel veel zitten.

De huidige leefstijlprojecten richten zich vooral op voedingsregimes zoals high fat/low carb diëten en andere voedingsinterventies die natuurlijk fantastisch zouden werken als men therapietrouw zou zijn. Deze module geeft daarom niet alleen uitleg over hoe b.v. teveel zitten mensen ziek maakt, maar nog veel meer waarom mensen doen wat ze doen. Vanuit deze kennis kan pas een echt succesvol leefstijlprogramma ontwikkeld worden, waarmee vele ziektes voorkomen zouden kunnen worden, waaronder natuurlijk overgewicht, diabetes type 2, maar waarschijnlijk ook Alzheimer en vele vormen van kanker.

Een leefstijlconcept gebaseerd op het Intermittent Living-model is het uiteindelijke resultaat van deze module gecombineerd met alle andere kennis en praktische vaardigheden die je tijdens de opleiding hebt opgedaan.

Leerdoelen
 1. Je weet waarom mensen leefstijlinterventies, ondanks kennis over negatieve gevolgen van niet bewegen, roken, te veel zitten en te veel eten, niet doorvoeren.
 2. Je gebruikt evidence based leefstijlinterventies in de juiste vorm, frequentie en hoeveelheid.
 3. Je maakt cliënten therapietrouw m.b.v. specifieke interventies gebaseerd op uw kennis over therapietrouw.
Tools and skills

De belangrijkste vaardigheid die je tijdens deze module leert is de capaciteit om mensen op de juiste wijze te motiveren en daarmee leefstijltrouw te maken. Daarnaast leer je om een aantal voedingstabellen (werktuig) te gebruiken voor de ontwikkeling van een ketogene status, waarmee o.a. de hersenen weer nummer 1 worden in de hiërarchie van biologische prioriteiten.

Module 17

Organen III (hart, longen, nieren)

Dag 49

Het cardiovasculair systeem. Evolutionaire aspecten, het hart als belangrijkste thermoregulator, hartinsufficiëntie, arteriosclerose.

Dag 50 (Casus)

Vervolg cardiovasculair systeem. Risicofactoren, diagnose en behandeling; lifestyle-interventies en het herstel van mitochondriale functies en het aantal mitochondriën.

De nieren; evolutionaire aspecten, anatomie, fysiologie. Nierinsufficiëntie, blaasontsteking. Behandeling en diagnose.

Dag 51

De longen; evolutionaire aspecten, astma, COPD als evolutionaire littekens. Diagnose en behandeling.

Organen; vragen, casussen en praktijk. Metamodellen, filmgeneeskunde.

Je bent pas echt doof als je niet naar je hart luistert. Anoniem
Inhoud

Deze module gaat over de organen die samen het metabole systeem vormen en wel te weten het hart, de longen en de nieren. De fysiologische functies worden eerst besproken vanuit evolutionair denken om daarna de pathofysiologie in de diepte te behandelen. Metabole aandoeningen zijn nog steeds nummer 1 op de lijst van doodsoorzaken en vragen om een nieuwe zienswijze om ten eerste de preventie te waarborgen en ten tweede om secundaire preventie te kunnen bewerkstelligen.

Vele ziektes van metabole organen vinden hun oorsprong in een chronische ontsteking van de hypothalamus en dominante van het selfish immune systeem. De kennis over deze interacties is essentieel om mensen met aandoeningen van het hart,- vaat,- long,- nierstelsel te kunnen begeleiden en deze kennis wordt dan ook aan u overgedragen. Centraal in deze module staat de werking van het zeer complexe renine, angiotensine, aldosteronsysteem.

Daarnaast wordt ook de huid als orgaan binnen deze module behandeld. Aandoeningen zoals psoriasis, eczeem en neurodermatitis hebben niet alleen een immunologische component, maar zeker ook een metabole. Tevens dient dit laatste thema als voorloper voor de volgende module waarin onder meer het kind een centrale rol speelt.

Leerdoelen
 1. Je weet hoe organen werken, waarom ze bestaan en hoe ze met elkaar verbonden zijn via de hypothalamus-hypofyse-as.
 2. Je diagnosticeert veel voorkomende aandoeningen van de interne organen m.b.v. valide meetinstrumenten.
 3. Je behandelt cliënten met verwaarloosde of door hyperactivatie beschadigde organen met kPNI-interventies die zorgen voor herverdeling van energie.
Tools and skills

Een belangrijk werktuig dat je leert te gebruiken binnen deze module is het instrument om het bioritme van het RAA-systeem te kunnen meten. Er is geen orgaansysteem zo gevoelig voor stoornissen van het bioritme dan het metabole systeem. Ook het gebruik van functionele parameters horen tot de aangeboden werktuigen van deze module, terwijl op het niveau van vaardigheden solution focused brief therapy verder getraind wordt in verband met de persoonlijkheidskenmerken die behoren bij de gevoeligheid voor de ontwikkeling van bepaalde ziektebeelden.

Module 18

Integratie, sociale en bedrijfsmatige PNI

Dag 52

Integratie 3 jaar kPNI; wat voor praktijk wil ik?

kPNI op school; wat is evidence based en hoe het te implementeren. Sitting breaks? Voeding?

Dag 53

kPNI in de maatschappij. USP’s van PNI in vergelijking met andere wetenschappen. Business consulting.

kPNI en besluitvorming. Hoe kiezen mensen en welke sociale factoren hebben daar invloed op? Sociale geneeskunde binnen de klinische PNI.

Dag 54

En hoe nu verder. Het verzamelen van big data. Wetenschappelijke publicaties. De grote diagnose en therapiekast van 64 laden.

Voorbereiding examen.

Vragen, opmerkingen, laatste woorden en einde van een prachtige reis naar een lang en verslavend PNI leven.

Alleen een integrale manier van denken kan leiden tot een andere (nog) betere wereld; klinische PNI als levensfilosofie. Anoniem
Inhoud

kPNI kan probleemloos gezien worden als een levensfilosofie die voeding, beweging en gedrag met elkaar verbindt, steeds gebaseerd op evolutionair denken.

Alleen een integrale manier van denken kan onze zo complexe wereld in kaart brengen en eventueel zorgen voor duurzame veranderingen. De groenen willen graag de natuur beschermen, de rechtsen de economie en de Partij voor de Dieren wil eigenlijk dat we alleen nog planten eten. Volgens de kPNI heeft iedereen gelijk en is een consensus altijd mogelijk.

Het leren observeren vanuit meer dan drie gezichtspunten is dan ook een vereiste om echt grote problemen op te kunnen lossen. Daarbij is het dan een vereiste om niet alleen te weten wat veranderd behoort te worden, maar ook hoe dat werkt (werkingsmechanismen) en waarom het werkt zoals het werkt. Aan deze drie eisen voor een filosofie wordt door de kPNI volgens PNI Nederland meer dan voldoende voldaan.

Leerdoelen
 1. Je bent een psychoneuroimmunologisch denkend, voelend, gedragend en werkend mens geworden.
 2. Je past je kennis en vaardigheden als kPNI-therapeut toe op individueel, familiair, bedrijfs- en/of maatschappelijk niveau.
Tools and skills

Alle instrumenten en vaardigheden ontwikkeld in drie jaar reizen door en met de klinische PNI volgens PNI Nederland.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en/of volg ons via social media.

We delen nieuws, informatie over events en inspireren met inzichten gerelateerd aan PNI en Intermittent Living. Maar geen zorgen, wij houden ook niet van spam. ;)

Ok!

Vul het formulier hieronder in en we houden je op de hoogte via email
Ja, ik schrijf me graag in!
Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok annuleren
Loading...
Reserveer nu je plek voor PNI1

Je kunt kiezen uit 5 verschillende routes. We bieden 2, 3 of 4-jarige routes aan.

Heb je al een account?

Log dan eerst in om daarna je bestelling af te ronden. Nadat je bent ingelogd kom je weer terug op deze pagina.

Ok!

Vul het formulier hieronder in en we houden je op de hoogte via email

Boeken als spreker

Stel je vraag

Privacyvoorwaarden *