Curriculum

PNI 4

Met ingang van leerjaar 2022/2023 is het vierde jaar (PNI4) toegevoegd aan de opleiding kPNI.

Klik hier voor locatie, data, prijzen en inschrijven

Heb je voor 2019 jouw studie kPNI (3 jaar) afgerond?

Volg dan eerst het overgangsjaar

De diploma’s die zijn behaald voor 2019 zijn niet hbo-conform. Om toch een certificaat met een hbo-conform SNRO-keurmerk te kunnen uitgeven voor studenten die voor 2019 hun kPNI diploma hebben behaald is er voor hen een overgangsjaar gecreëerd. Dit overgangsjaar bestaat uit de modules en componenten die in het SNRO geaccrediteerde programma zijn opgenomen en waaraan zij nog niet hebben voldaan.

Wil je geen aanspraak maken op de SNRO-accreditatie dan ben je uiteraard van harte welkom om meteen, zonder overgangsjaar, in te stromen in het vierde jaar.

19. Wetenschappelijk beredeneren
20.
Kanker 1: Oorsprong en preventie
21.
Topsport
22.
Kanker 2: Wetenschappelijke modellen en interventie strategieën
23 & 24.
Voeding als medicijn

Module 19

Wetenschappelijk redeneren

Dag 55

Inleiding. Inzicht in wetenschappelijke basismethoden I: Onderzoeksopzet, hypothesen en ethische overwegingen.

Speciale onderzoek tools in kPNI. Stressparadigma's: TSST, koude pressor, cognitieve tests. Inzicht in wetenschappelijke basismethoden II: gegevenstypen, validiteit, gevoeligheid, vooringenomenheid, placebo-effect.

Dag 56

Basisbegrippen in statistiek I: Gemiddelde, mediaan, SD, p-waarde, CI, variabele, voorspeller, uitkomst en confounders. Basisbegrippen in statistiek II: Basistests: t-test, correlaties, herhaalde meting ANOVA.

Speciale onderzoeksinstrumenten in kPNI-onderzoek: veelgebruikte en gevalideerde vragenlijsten: BDI, STAI, Big Five, ERQ, PSQI, MEQ.

Dag 57

Hoe een literatuuronderzoek uit te voeren. Hoe wetenschappelijke artikelen te lezen en te interpreteren.

Speciale onderzoek tools in kPNI. Veelgebruikte biomarkers in kPNI-onderzoek: cortisol, ÿ-amylase, cytokines, hsCRP, TL, mitochondriale functie. Wetenschappelijk schrijven en literatuurverwijzingen toepassen.

Inhoud

Dit is een belangrijke module om het 4e jaar mee te starten, omdat het de student in staat zal stellen essentiële vaardigheden te ontwikkelen om te navigeren, de best mogelijke wetenschappelijke referenties te begrijpen en te selecteren, evenals om wetenschappelijke basismethoden en -statistieken te begrijpen. Dit is essentieel om wetenschappelijke artikelen te leren lezen en te interpreteren en om zo uiteindelijk literatuuronderzoek te kunnen doen. Een deel van de module zal specifiek gericht zijn op het verdiepen en begrijpen van de specifieke onderzoek tools in kPNI, zoals laboratoriumstressparadigma's; TSST, koude-pressortest, cognitieve tests en biomarkers die veel worden gebruikt in cPNI-onderzoek zoals Cortisol, -ÿ-Amylase, Hartslag en hartslagvariabiliteit, hsCRP, IL-6, TNF-ÿ, telomeerlengte, telomerase en mitochondriale functie. Evenals het gebruik van gevalideerde vragenlijsten in kPNI- onderzoek.

Leerdoelen
 1. Je zult verschillende wetenschappelijke methoden, onderzoeksopzet en statistiek kunnen begrijpen.
 2. Je kunt literatuuronderzoek doen.
 3. Je hebt meerdere tools om wetenschappelijke artikelen en specifieke wetenschappelijke tools in kPNI te interpreteren, selecteren en begrijpen.

Module 20

Kanker 1; Oorsprong en preventie

Dag 58

Archeologisch bewijs, jager-verzamelaars en kanker.
Evolutionair perspectief van kanker: de oorsprong van kanker. evolutionaire verklaringen en ‘Het waarom van kanker’, wat het is en hoe het werkt.
De revoluties en devoluties van voeding en leefstijlgedrag in Homo Sapiens: leefstijl, omgevingsveranderingen, sociale interacties, welvaart en de microbiota.
Therapietrouw in voedings- en leefstijlgeneeskund

Epidemiologie van kanker.
Cytokineresistentie: te langzaam, te zwak en te sterk.

Milieutoxines, immunogene biomaterialen, metabole markers en Neo-antigenen als kankerverwekkende stoffen. Omgevingsrisicofactoren bij de verschillende soorten kanker, bekend en onbekend
Kanker als een adaptief evolutionair mechanisme
.
Het kankerontwikkelingsproces: eigen risicofactoren, omgevingsfactoren en leefstijl.
Het belang van genetica: antagonistische pleiotropie.

Dag 59

Fysiologie van een normale steriele en niet-steriele ontstekingsreactie en de rol van de onveranderlijke Natural Killer-cel. De grootste uitdaging: mitochondriale schade en reizende mitochondriën als basis van het kanker- en uitzaaiingsproces, het apoptosoom.
Microbioom en atopobioom: ijzer en de oorlog tussen ons immuunsysteem en microben.
Zuurstof, sideroforen en vitamine D. Voedingsfactoren en kanker: sedentaire tijd, metabole markers, ontsteking. 
De symfoniegeleider: insuline als de grote baas in cellulaire signalering.
Flexibiliteit als gezondheidsconcept: acute stressoren en hormesis. Intermitterend leven.

Bestaande theorieën over kanker: de somatische mutatietheorie, emotionele blokkeringstheorie,
 mitochondriale theorie, immunologische theorie.

Lactaat: het lelijke eendje, de mooie zwaan en de giftige slang. Rollen van lactaat in metabolisme, immuunfunctie, stress en kanker.

Mitochondriale fusie en splitsing en het proces van metastase Intelligentie
concept en oorsprong, evolutionaire visie: Emotionele intelligentie als de oorsprong en resultaat van ons energetisch en adaptief vermogen.

De impact van emoties, gedachten, eenzaamheid en pijn.
Kwantumfysica in de biologie: heden en toekomst.

Dag 60

Is kankerpreventie mogelijk of is het een kwestie van pech? De paradox van Peto. 
First Things First: de kracht van preventieve geneeskunde, ook curatief ingezet.

Kankerpreventiefactoren: Leefstijlfactoren zoals lichaamsbeweging, voeding en lichaamsgewicht kunnen 70% van alle kankers voorkomen.
Melatonine, circadiaans ritme en chronotherapie

Nutritionele risicofactoren (linolzuur, fructose (polyolmechanisme), insuline) en specifieke interventies.
Risicobeoordeling: associatie met klinische parameters, diagnostische tests en preventie. Klinische gevallen.

Inhoud

Deze module is gericht op het verklaren van kankerfysiologie en -ontwikkeling door met een allesomvattende blik te kijken vanuit een evolutionair perspectief. Dit perspectief stelt ons in staat om de omstandigheden te vergelijken waarin mensen hun adaptieve mechanismen hebben ontwikkeld en hoe de veranderingen in het milieu en de blootstelling aan nieuwe toxines en levensomstandigheden onze fysiologie beïnvloeden en de ontwikkeling van kanker versnellen.

Leerdoelen
 1. Je kunt risicofactoren opsporen die de ontwikkeling van kanker beïnvloeden.
 2. Je bent in staat om kankerpreventieprogramma's op te stellen en te ontwerpen voor patiënten met een hoog ontwikkelingsrisico.
 3. Hiermee kunt u een volledige risicobeoordeling maken.

Module 21

Topsport

Dag 61

Evolutionaire aspecten van sport en beweging. Energie en energieverdeling. Basiskennis voor de oriëntatie van topsporters.

De meest essentiële neuro-psycho-emotionele factoren in de topsport: actie crises tegen de flow en de koppeling.

Dag 62

Voeding en suppletie; wat echt werkt. Evidence-based voedings- en sportwetenschap. PQQ, vitamine B1, creatinine, koolhydraten ja/nee.

Handmatige koeling, kantoortijd, motivatie, schuldgevoel, schaamte en het bioritme. 6 factoren die de blessuregevoeligheid beïnvloeden en het succes bepalen

Dag 63

Hoe mensen te begeleiden naar het niveau van prestatieverbetering en blessurepreventie; hoog volume versus hoge intensiteit.

Behandeling van blessures bij topsport; de kunst van de juiste diagnose, het stimuleren van een goede wondgenezing en de impact van de samenleving. Sportgeneeskunde in de kPNI.

Inhoud

Sport op hoog niveau is een onmisbaar onderdeel van ons leven. Het betaald voetbal is momenteel het bedrijf met de hoogste economische omzet ter wereld. Het is niet alleen een modieuze sport, bewegen is een hot topic.
In deze module komen daarom de belangrijkste aspecten aan bod die binnen de (top)sport een rol spelen. Onderwerpen als blessurepreventie en -behandeling, prestatieverbetering, mentale tolerantietraining, talentanalyse, voeding in de topsport en thermoregulatie komen uitgebreid aan bod, waarbij kennis direct wordt vertaald in praktische adviezen en technieken.

joDeze module zit vol leuke verrassingen die direct ingezet kunnen worden om als kPNI therapeut binnen de sportwereld te slagen. Uiteraard komen ook alle trainbare processen aan bod op het gebied van anatomie, neurologie, endocrinologie en immunologie. Daarnaast worden een aantal essentiële psycho-emotionele problemen in de topsport belicht, zowel in theorie als in de praktijk, waarvan eenzaamheid een goed voorbeeld is. Een boeiend onderwerp in deze module is hoe je de beste kunt worden.

Leerdoelen
 1. Je begeleidt topsporters op een integrale manier, van blessurepreventie tot voeding en andere leefstijlinterventies, tot prestatieverbetering.
 2. Je herkent de sterke en zwakke punten van individuele atleten en teams.
 3. Je optimaliseert de prestaties van individuele atleten door de organisatie, waar ze onderdeel van zijn, gezond te maken.
Tools and skills

Meten is weten. Niets is meer waar in de topsport dan deze zin. Moet ik wel of niet water drinken tijdens de race? Wat moet ik eten voor de wedstrijd? Seks of geen seks? Al deze vragen vragen om gefundeerde antwoorden en om die antwoorden te creëren leer je meetinstrumenten te gebruiken die per bepaalde tijdseenheid de maximale VO2, waterverbruik en energieverbruik kunnen meten. Daarnaast krijg je het vermogen om preventieve en curatieve trainingsprogramma's te ontwikkelen op basis van psychologische, fysiologische en fysionomische.

Module 22

Kanker 2; Wetenschappelijke modellen en interventiestrategieën

Dag 64

Het atavistisch model vs somatisch mutatiemodel: Kanker een mogelijke evolutionaire tegenslag. Lactaat: het toekomstige geheim van de geneeskunde. AMP's, noradrenaline, lactaatklaring en glucose. Kankercelfysiologie: Mogelijkheden voor interventie. Mogelijke strategieën gebaseerd op de fysiologie en de voorwaarden die nodig zijn voor het overleven van de tumorcel.

De kankercel als kasteel zonder gracht: de PH-gradiënt. Warburg-effect: communicatie- omgevingsgenen HIf-1.Glycobiologie bij kanker: Neu5Gc, de impact van CMAH-verlies. cel versuikering. De evolutionaire klok terugdraaien. Quorum sensing: Carcinogenese en assen van interactie met de microbiota. De rol van fysieke barrières en het immuunsysteem.

Dag 65

De 36 Chinese strategieën: Val nooit de sterkste eigenschap aan.
Individualiteit bij kanker: precisietherapie. Horen, voelen & zien: herstellen van de informatiekanalen van de patiënt. Het uienmodel van differentieel beschermde, geconserveerde genen. Epigenetica, demethyleringsfactoren.

De impact van het metabolisme: glucosefermentatie als route voor de vorming van macromoleculen.Hoogwaardige neuro-inflammatie = een cachexie.
Cachexie, hypermetabolisme en spierafbraak.Filmgeneeskunde en klinische gevallen. Chemotherapeutische ondersteuning: chronotherapie, glutaminaseremmers. Pijn als risicofactor voor kanker, chronische pijn en linolzuur. The Miracle work sheet.

Dag 66

Oplossingen: Voedingstherapie: omega 3-metabolieten, paddenstoelen, ketonen, glycanen, lithium, vasten, zeevoedsel. Herstel van metabolische flexibiliteit: interventies. Voeding en wetenschap. Vitamine C: timing, mechanismen en dosering. Epigeneesmiddelen. Microbiota
Intermitterend leven: de verandering van levensstijl.

Inhoud

Deze module geeft een compleet systeemperspectief op kanker. Uitleg over de verschillende aanpassingen van het weefsel en de voorwaarden die nodig zijn voor het overleven van de tumorcel.
Biedt tegelijkertijd oplossingen om de fysiologie van de gastheer te herstellen en de effectiviteit van oncologische behandelingen te ondersteunen of te verbeteren.

Leerdoelen
 1. Je begrijpt de fysiologische basis van kanker en kunt daardoor specifieke interventiestrategieën toepassen.
 2. Je kunt oncologische behandelingen en herstel ondersteunen door middel van meerdere kPNI-interventies.
 3. Je kunt de kwaliteit van leven van kankerpatiënten verbeteren.

Module 23 & 24

Voeding als medicijn

Dag 67 t/m 72

Theoretische basis van voeding als medicijn, elke dag zal de masterclass gericht zijn op de op wetenschap gebaseerde voedingsbehandelingen en combinaties, om verschillende ziekten te genezen van longziekten, ontstekingsziekten, neurodegeneratie, kanker, spijsverteringsproblemen of de gezondheid van het immuunsysteem. Alle theorie wordt aangevuld met praktische workshops om het gebruik van nauwkeurige kooktechnieken te garanderen en om ervaring op te doen van theorie tot echte leefstijl technieken en eigen ervaring.

Inhoud

Evolutie in menselijke voeding.
Voedingsvariabiliteit, belangrijke strategieën om het aantal voedingsstoffen in uw dieet te verhogen en processen om voedingsstoffen om te zetten in gezondheidsinterventies.

Voeding als medicijn: concepten, wetenschap en toepassing. 

- Voeding bij neurodegeneratie, kanker, ontstekingsziekten, long-, hormonale, endocriene en stofwisselings- en auto-inmuunziekten.
- Hoe activeer en verhoog je de opname van de actieve ingrediënten van voedingsstoffen.

Kook- en gerechtontwerp: voeding in specifieke pathologie
- Ons microbioom voeden: fermentatiemethoden. Praktische werkplaats.

- Bereiding. Bereiding en conservering van essentiële voedingsstoffen.

Kooktechnieken: Praktijkles, volg de chef.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en/of volg ons via social media.

We delen nieuws, informatie over events en inspireren met inzichten gerelateerd aan PNI en Intermittent Living. Maar geen zorgen, wij houden ook niet van spam. ;)

Ok!

Vul het formulier hieronder in en we houden je op de hoogte via email
Ja, ik schrijf me graag in!
Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok annuleren
Loading...
Reserveer nu je plek voor PNI1

Je kunt kiezen uit 5 verschillende routes. We bieden 2, 3 of 4-jarige routes aan.

Heb je al een account?

Log dan eerst in om daarna je bestelling af te ronden. Nadat je bent ingelogd kom je weer terug op deze pagina.

Ok!

Vul het formulier hieronder in en we houden je op de hoogte via email

Boeken als spreker

Stel je vraag

Privacyvoorwaarden *