Klinische Psychoneuroimmunologie

2, 3 of 4-jarige opleiding

Met deze opleiding krijg je fundamenteel inzicht in complexe werkingsmechanismen en worden alle lichamelijke systemen met elkaar verbonden. Er wordt tijdens de opleiding altijd rekening gehouden met drie basisnoodzaken van therapeuten en artsen: 1. Hoe werkt het? 2. Wat kan ik ermee doen? 3. Waar komt het vandaan (wetenschappelijke achtergrond)?

Informatie PNI 1 Informatie PNI 2 Informatie PNI 3 Informatie PNI 4
Loading...

Inleiding

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg. Om dit op te lossen, kijken gezondheidsprofessionals elk vanuit hun eigen specialisme naar dit gezondheidsvraagstuk. Maar als we meer willen doen dan alleen symptomen bestrijden, hebben we kennis en vaardigheden uit al deze disciplines nodig.

Dat is precies wat de opleiding Klinische Psychoneuroimmunologie je aanreikt.

Onze huidige gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die verder kijken dan hun eigen vakgebied.

Alleen zo kunnen we de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd aanpakken. Als klinisch PNI-therapeut heb je daarom kennis van psychologie, neurologie en immunologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen.

Door deze brede integratieve benadering is de PNI-behandeling persoonlijk en effectief en sluit optimaal aan bij jouw eigen medische achtergrond.

Jouw opleidingsroute kPNI

Als je PNI wilt studeren (en toepassen in de praktijk!) kan je kiezen uit 5 verschillende routes. Na het succesvol afleggen van jouw route mag je de bijbehorende titel voeren.

Voor alle routes geldt

Het begint bij een inschrijving voor het eerste jaar (PNI1).

Indien je voor route 5 (Psychoneuroimmunologist SNRO) gaat, dan dien je dat bij de start van je opleiding (na inschrijving PNI1) aan te geven.

Loading...

Postgraduate

Titel: Therapist in clinical Psycohoneuroimmunology

Dit programma is ontworpen voor orthomoleculair therapeuten, medische en paramedische professionals, met één groot doel; therapeut op specialistisch niveau worden in de klinische psychoneuroimmunologie.

Ook voor studenten die een beroepsverandering willen doorvoeren, onder voorwaarde dat zij de 4-jarige opleiding afronden en de HBO-geaccrediteerde titel van de SNRO behalen. Zij moeten daarna lid worden van een beroepsvereniging zoals het MBOG of de NWP om hun nieuwe beroep uit te oefenen.

Programma

 • 2-jarige opleiding (PNI1 & PNI2. Totaal 12 modules)
 • Q&A sessie per module
 • Tentamen per module
 • Jaarlijks examen
 • Praktijkdagen
 • Praktijkexamen *
 • Groepswerk
 • Mentorprogramma
 • Tesis & Business plan

* Het praktijkexamen wordt afgenomen na het tweede jaar.

ECTS: 60 (PNI Europe)

Minimale vooropleiding: Medische of paramedische opleiding en/of opleiding tot orthomoleculair therapeut en/of medische basiskennis en/of 'Inleiding tot de kPNI'.

Starten?

Meer informatie

Master

Titel: Master of Continuing Education in Clinical Psychoneuroimmunology

De master is bedoeld voor gezondheidsprofessionals en alle geïnteresseerden met een universitair diploma (kenmerk van Bologna) die PNI in hun klinische praktijk willen opnemen. Deze masteropleiding opent een echte manier om mensen te helpen hun gezondheid te herstellen door echt effectief te redeneren met behulp van unieke hulpmiddelen die zijn ontwikkeld in de wetenschap van de klinische psychoneuroimmunologie.

Programma

 • 3-jarige opleiding (PNI1, PNI2 & PNI3. Totaal 18 modules)
 • Q&A sessie per module
 • Tentamen per module
 • Jaarlijks examen
 • Praktijkdagen
 • Praktijkexamen *
 • Groepswerk
 • Mentorprogramma
 • Tesis & Business plan

* Het praktijkexamen wordt afgenomen na het derde jaar.

ECTS: 90 (PNI Europe, UPSA)

Minimale vooropleiding: Bachelor diploma. HBO diploma. 'Inleiding tot de kPNI' wordt aangeraden, maar is niet vereist.

Starten?

Meer informatie

Loading...
Loading...

Expert therapist

Titel: Expert therapist in clinical Psychoneuroimmunology.

Ontworpen voor medische en paramedische professionals die niet aan het masterprogramma willen of kunnen deelnemen. Met deze titel kunnen medische en paramedische gezondheidszorgprofessionals, waaronder orthomoleculaire therapeuten, de graad 'Expert therapist in clinical Psychoneuroimmunology' behalen. De genoemde professionals kunnen praktijk voeren als ze hun curriculum met nog eens 150 ECTS voltooien (dit programma levert 90 ECTS op).

Programma

 • 3-jarige opleiding (PNI1, PNI2 & PNI3. Totaal 18 modules)
 • Q&A sessie per module
 • Tentamen per module
 • Jaarlijks examen
 • Praktijkdagen
 • Praktijkexamen *
 • Groepswerk
 • Mentorprogramma
 • Tesis & Business plan

* Het praktijkexamen wordt afgenomen na het derde jaar.

ECTS: 90 (PNI Europe)

Minimale vooropleiding: Medische of paramedische opleiding en/of opleiding tot orthomoleculair therapeut en/of medische basiskennis en/of 'Inleiding tot de kPNI'.

Starten?

Meer informatie

Advanced therapist

Titel: Advanced Therapist in Clinical Psychoneuroimmunology.

Ontworpen voor medische en paramedische beoefenaars die geavanceerde klinische expertise willen verwerven in Psychoneuroimmunologie. Het biedt een uitgebreide mix van theoretische kennis en praktische ervaring, waardoor afgestudeerden de vaardigheden krijgen om geavanceerde therapeutische strategieën te implementeren, onderzoeksinitiatieven te leiden en innovaties in de klinische praktijk te stimuleren.

Deze kwalificatie is ideaal voor diegenen die topspecialisten in het veld willen worden, klaar om een ​​belangrijke bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg.

Programma

 • 4-jarige opleiding (PNI1, PNI2, PNI3 & PNI4. Totaal 24 modules)
 • Q&A sessie per module
 • Tentamen per module
 • Jaarlijks examen
 • Praktijkdagen
 • Praktijkexamen *
 • Groepswerk
 • Mentorprogramma
 • Tesis & Business plan

* Het praktijkexamen wordt afgenomen na het vierde jaar.

ECTS: 120 (PNI Europe)

Minimale vooropleiding: Medische of paramedische opleiding en/of opleiding tot orthomoleculair therapeut en/of medische basiskennis en/of 'Inleiding tot de kPNI'.

Starten?

Meer informatie

Loading...
Loading...

Psychoneuroimmunologist

Titel: Clinical Psychoneuroimmunologist. (SNRO)

Onze unieke SNRO-geaccrediteerde, op HBO-conform niveau, basisberoepsopleiding. Deze 4-jarige studie levert je de beschermde titel 'Clinical Psychoneuroimmunologist' op. Het programma is ontworpen voor alle geïnteresseerde studenten, variërend van artsen, via paramedici tot mensen die van klinische psychoneuroimmunologie hun beroep willen maken.

Zij moeten daarna lid worden van een beroepsvereniging zoals het MBOG of de NWP om hun nieuwe beroep te kunnen uitoefenen.

Programma

 • 4-jarige opleiding (PNI1, PNI2, PNI3 & PNI4. Totaal 24 modules)
 • Q&A sessie per module
 • Tentamen per module
 • Jaarlijks examen
 • Praktijkdagen
 • Praktijkexamen *
 • Groepswerk
 • Mentorprogramma
 • Tesis & Business plan

* Het praktijkexamen wordt afgenomen na het vierde jaar.

ECTS: 200 (SNRO, KTNO, MBOG, PNI Europe) **

Minimale vooropleiding: Medische of paramedische opleiding en/of opleiding tot orthomoleculair therapeut en/of medische basiskennis. ** En 'Inleiding tot de kPNI' om de vereiste 240 ECTS te behalen.

Starten?

Indien je voor deze route gaat, dan dien je dat bij de start van je opleiding (na inschrijving PNI1) aan te geven.

Meer informatie

Accreditatie

Klinische Psychoneuroimmunologie is als opleiding geaccepteerd door;

SNRO (hbo-conform) KTNO BATC MBOG NWP VBAG NVST
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Onze opleiding tot kPNI-therapeut voldoet aan de norm van 200 ECTS op hbo-conform niveau (SNRO).

Therapeuten die zich willen aansluiten bij een beroepsvereniging zijn verplicht om voor 1 januari 2025 aan een norm van 240 ECTS te voldoen. Het combineren van onze opleiding (200 ECTS) met die van medische basiskennis of een andere (para)medische opleiding van 40 ECTS is daarvoor dus voldoende.

Let op; Je kunt de opleiding ook doen zonder de SNRO accreditatie. Je doet dan niet mee met de extra onderdelen die de SNRO vereist zoals praktijkmodules, tentamens, examens ed.

Master in continuous education

Universidad Pontificia de Salamanca

De opleiding bestaat uit 3 of 4 jaar. Het derde jaar geeft na correcte afsluiting (zie examenprocedure) en bij het voldoen aan de andere gestelde eisen recht op de titel 'master in de klinische PNI' van de Pauselijke Universiteit van Salamanca (Universidad Pontificia de Salamanca). Om de mastertitel te kunnen voeren is een SNRO accreditatie niet vereist.

De master in continuous education is in samenwerking door de UPSA met de wetenschappelijke commissie van PNI Europe ontwikkeld en wordt ook uitgevoerd door PNI Europe in samenwerking met haar landelijke partners.
De titel 'master in continuous education in de klinische PNI' is een graad die de UPSA verleent aan de door hen geaccrediteerde opleiding van kPNI. Zij zijn daarmee ook eindverantwoordelijke voor de opleiding.

Recht op de mastertitel hebben de mensen die een HBO (bachelor) of Universitair diploma hebben van een gezondheidszorggerelateerde opleiding. In Nederland zijn dat fysiotherapeuten, verpleegkundigen, natuurgeneeskundigen, artsen, psychologen, diëtisten, HBO opgeleide osteopaten, ergotherapeuten, geneeskundig specialisten en sportwetenschappers.

Andere cursisten kunnen de 2, 3 of 4-jarige opleiding met succes afronden, maar kunnen geen mastertitel ontvangen.

UPSA is een Pauselijke Universiteit, met Spaanse overheidserkenning. Dit houdt onder andere in dat de universiteit ook zelf opleidingen mag accrediteren en daar graden aan kan verbinden. Deze Pauselijke Universiteit mag zelf graden verlenen. De master 'in continuous education' heeft in het Spaanse onderwijsstelsel dan ook een andere waarde dan de master 'universitario' en is dan ook niet per definitie gelijkwaardig en kent geen specifieke overheidserkenning.

Loading...

Beschrijving van de opleiding

Doelstelling

De doelstelling van deze studie is het opleiden van zoveel mogelijk therapeuten en artsen in de klinische PNI (kPNI), zo ontwikkeld sinds 32 jaar door Dr. Leo Pruimboom en zijn docenten wereldwijd. Daarmee kunnen veel meer patiënten en cliënten geholpen worden op een echte integrale manier; kPNI geeft de mogelijkheid om vanuit het concept van ‘filmgeneeskunde’ zowel de oorzaken als de black box van zelfs complexe ziektebeelden te identificeren en op optimale wijze te beïnvloeden. Daarnaast is een tweede, maar niet minder belangrijk, doel het kunnen aanbieden van een uniek concept ter preventie van allerlei voorkombare ziektebeelden zoals cardiovasculaire aandoeningen en overgewicht.

En let wel, kPNI is geen alternatieve geneeskunde, maar een evidence based wetenschap met een heel duidelijk centraal motto; 'De enige echte geneeskunde, is geneeskunde die werkt’.

Toelatingseisen

Er zijn verschillende manieren om aan de toelatingseisen te voldoen. Heb je een medische of paramedische opleiding afgerond? Dan wordt je meteen toegelaten. Daarnaast worden mensen met een afgeronde opleiding medische basiskennis op hbo-niveau van minimaal 40 ECTS plus een opleiding tot orthomoleculair therapeut toegelaten. Tevens is de inleiding tot de kPNI in combinatie met de medische basiskennis 40 ECTS is voldoende om te beginnen. Ook worden mensen die sportwetenschapper zijn, een erkende opleiding tot personal trainer hebben genoten of een opleiding osteopathie hebben gedaan toegelaten.

Ben je net afgestudeerd op de middelbare school op HAVO of VWO niveau en wil je starten met kPNI? Start met de medische basiskennis en onze inleiding tot de kPNI en dan kan ook jij gaan starten met onze opleiding!

Duur van de opleiding

De totale opleidingsduur (4-jarige opleiding) bedraagt 72 lesdagen opgedeeld in 24 modules van 3 (soms 4) lesdagen. Bij de 3-jarige opleiding zijn dit logischerwijs 54 lesdagen en bij de 2-jarige opleiding 36. Meestal zullen 6 modules van drie dagen per kalenderjaar aangeboden worden, al zijn uitzonderingen (versneld) mogelijk.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 144 contact uur per 18 lesdagen. Daarnaast heeft elk jaar een praktijkmodule van 3 lesdagen *. Voor PNI1 is dit online en enkel nog observeren. Voor de overige jaren wordt er gedurende 3 dagen actief deelgenomen in de praktijk. Alle reguliere lessen worden opgenomen en zijn gedurende het lesjaar terug te vinden in het online profiel. Na elke module is er een Q&A met de betreffende docent. Alle Q&A's worden geüpload in het profiel om te bestuderen.

Elke module wordt afgerond met een tentamen *. Dit zijn 15 multiple choice vragen. Daarnaast is er voor elke module een groepsopdracht. De studiebelasting voor elke module is 20 uur aan groepswerk *.

Na elke module dient het lesmateriaal inclusief alle papers bestudeerd te worden.

* Let op; Je kunt de opleiding ook doen zonder de SNRO accreditatie. Je doet dan niet mee met de groepsopdrachten en presentaties. De tentamens zijn vrijblijvend om aan deel te nemen. De studiebelasting is in dat geval dan ook aanmerkelijk minder.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen SNRO (hbo-conform), MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO.

ECTS
Opleiding / jaarECTS
Inleiding tot de kPNI

19

PNI 1

45

PNI 2

46

PNI 345
PNI 4

51

Volg je het masterprogramma dan worden er 90 ECTS uitgegeven door UPSA & PNI Europe.
Kies je ervoor om het SNRO traject niet te volgen dan worden er voor PNI1, 2 en 3 30 ECTS per jaar uitgegeven.

De opleiding kent een 5-tal vormen (routes). Zie voor meer informatie bovenaan deze pagina.

Let op; Welke vorm je ook kiest het begint bij een registratie voor het eerste jaar PNI. Daarna kan je aangeven of je wel of niet de master of SNRO traject wilt volgen.

Taal

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor alle modules wordt in digitale vorm aangeboden. Daarnaast krijgen studenten een naslagwerk ter ondersteuning van iedere module. Het naslagwerk fungeert als een bodem voor alles wat tijdens de opleiding wordt behandeld. Het naslagwerk biedt, tezamen met het digitale lesmateriaal en de papers, een uitstekend medium om tijdens de zelfstudie de kPNI op zo’n hoog niveau te brengen dat je in staat bent om mensen in hun totaal te behandelen en ook, misschien nog belangrijker, in staat bent om je grenzen te kennen. Verder krijg je 5 wetenschappelijke artikelen per module aangeboden in een volgorde van belangrijkheid van 1 tot en met 5. In alle lessen wordt gerefereerd aan papers, deze dienen bestudeerd te worden.

Onderwijstools die gebruikt worden zijn powerpointpresentaties, active learning by learning-opdrachten, een whiteboard en Kahoot-opdrachten.

Website

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot het afgesloten gedeelte van de website van PNI Nederland (jouw profiel). Hier kun je de hand-outs en artikelen naar behoefte downloaden. Daarnaast is er een digitale bibliotheek voor studenten.

Examinering/afronden van de opleiding

Het is niet verplicht om aan de examens deel te nemen. Om een diploma of mastertitel te halen is deelname en met succes afleggen van de examens wel vereist. Als de student tenminste 80% van alle lessen heeft gevolgd ontvangt hij of zij een deelname certificaat. Als je een examen wilt afleggen dan kun je je aanmelden via je profiel op onze website. Op het examen is de richtlijn van PNI Nederland van toepassing die op de website van PNI Nederland te vinden is. Om aan het examen te mogen deelnemen moet de student 80% van alle modules hebben gevolgd. De kosten van het examen worden aangegeven op de website.

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte. In module 1 van jaar 2 wordt jaar 1 geëxamineerd via een open boek multiple choice examen van 30 multiplechoicevragen een open vraag.

In module 1 van jaar 3 wordt jaar 2 geëxamineerd via een open boek multiple choice examen van 30 multiplechoicevragen, 1 open vraag of casus.

In module 1 van jaar 4 wordt jaar 3 geëxamineerd via een open boek multiple choice examen van 50 multiplechoicevragen en een open vraag. In jaar 3 is er tevens de mogelijkheid om het praktijkexamen af te leggen. Het praktijkexamen is een werkelijke patiënt binnen een reële klinische PNI consultatie. Wanneer zowel het theorie examen, het praktijkexamen en de opdrachten met goed gevolg zijn afgelegd, mag de titel "klinisch therapeut in de klinische psychoneuroimmunologie" worden gevoerd. Het niet slagen voor de examens van jaar 1, 2 en 3 heeft geen andere gevolgen dan dat de student, op een nader te bepalen tijdstip, een herkansing kan krijgen. Slaag je niet voor één van deze examens dan kun je toch gewoon met de opleiding doorgaan. Het derde jaar wordt afgesloten met een open boek multiple choice examen, een positieve stage beoordeling * en een scriptie *. Het examen is behaald als deze drie onderdelen met een positief resultaat zijn beoordeeld.

Na het afronden van jaar 4 wordt jaar 4 geëxamineerd via een open boek multiplechoice examen van 30 multiplechoicevragen en een open vraag en positieve praktijkbeoordeling en een scriptie *. Het behalen van het HBO-conforme diploma volgens het SNRO-geaccrediteerde programma geeft recht op de titel HBO-conforme afgestudeerde klinisch psychoneuroimmunoloog.

* Let op; Je kunt de opleiding ook doen zonder de SNRO accreditatie. Je doet dan niet mee met de groepsopdrachten en presentaties. De tentamens zijn vrijblijvend om aan deel te nemen. De studiebelasting is in dat geval dan ook aanmerkelijk minder.

Competenties van de klinisch PNI-therapeut

Het competentieprofiel voor de klinisch PNI-therapeut valt onder te verdelen in zeven competenties namelijk: klinisch PNI handelen, communiceren, sociaal handelen, professioneel handelen, organiseren, kennis delen en wetenschap beoefenen (vanaf jaar 3) en samenwerken (vanaf jaar 3).Download hier het volledige competentieprofiel van de kPNI-therapeut (pdf, 12 pagina's).

Ontwikkeling van de opleiding

PNI Nederland en haar wetenschappelijke commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding; iedere drie maanden is er een commissie-overleg waardoor wij continu up to date blijven. De commissie bestaat uit Prof. Dr. Marion Raab, Prof. Dr. Frits Muskiet, Tom Fox, Daniel de la Serna, Itziar Hernandez en Dr. Leo Pruimboom.

Opleidende instantie

Alle onderdelen van de opleiding worden verzorgd door docenten van PNI Nederland en/of door docenten van partners van PNI Nederland op door PNI Nederland geselecteerde locaties.

Kosten

De opleiding kost €3.997 per jaar. Betaling kan geschieden in 1 keer of in 4 of 10 termijnen. Betaling geschiedt via creditcard of bankoverschrijving. In Nederland en België wordt tijdens modules live op locatie een 'kPNI-lunch' verzorgd. Let op; Dit geldt niet voor de praktijkmodules.

Betalingstabel
SubtotaalTotaal
1 termijn€3.997€3.997*
4 termijnen€999,25€3.997*
10 termijnen€399,70€3.997*


* Inclusief inschrijvingsgeld.
Er wordt geen btw in rekening gebracht.
De prijs kan per jaar met een inflatiecorrectie aangepast worden.

* Let op; Je kunt de opleiding ook doen zonder de SNRO accreditatie. Je doet dan niet mee met de groepsopdrachten en presentaties. De tentamens zijn vrijblijvend om aan deel te nemen. De studiebelasting is in dat geval dan ook aanmerkelijk minder.

Annuleringsvoorwaarden

Zie algemene leveringsvoorwaarden

Lesuren

De lessen worden per lesdag volgens dit schema gegeven:

TijdslotActiviteit
09:00 - 11:00Theorie en/of praktijk
11:00 - 11:15Koffiepauze
11:15 - 12:30Theorie en/of praktijk
12:30 - 13:30Lunchpauze
13:30 - 15:00Theorie en/of praktijk
15:00 - 15:15Koffiepauze
15:15 - 17:00Theorie en/of praktijk
17:00 - 17:15Knowledge test
17:15 - 17:30Vragen en opmerkingen


Opmerkingen:

1) De lessen (sessies) worden elk uur onderbroken voor een sitting break. Studenten maken van deze break gebruik om te voorkomen dat zij door lang en teveel zitten geen sedentary syndroom krijgen.

2) De lesstructuur en didactische concepten zijn totaal aangepast aan de moderne manier van lesgeven op zowel academisch als particulier onderwijsniveau. Onze docenten zijn allemaal opgeleid door gerenommeerde didactici uit meerdere landen. Active learning, learning by doing en praktische cases zijn onderdeel van iedere module, zolang het geïndiceerd is deze technieken te gebruiken.

3) Studenten worden gestimuleerd om actief met alle oefeningen mee te doen. Dit leidt normaliter tot een versnelde omzetting van theorie naar praktijk. De docenten documenteren welke cursisten tijdens de opleiding een casus hebben behandeld; deze actieve houding wordt meegenomen binnen de beoordeling van het praktische eindexamen van het tweede jaar.

4) Waar mogelijk wordt verschillende keren een kooksessie georganiseerd. Dit kan ook een avondcatering zijn om gezamenlijk te discussiëren en een hechte gemeenschap te worden.

Veelgestelde vragen

Curriculums en praktische informatie

Ieder jaar bestaat uit zes modules. Let op; psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen.

PNI 1

1. Inleiding + Kenmerkende Grondbeginselen + Laaggradige Ontsteking + Lekke barrières + Diagnostiek
2.
Evolutionaire geneeskunde
3.
Neuro-endocrinologie
4.
Immuunsysteem
5.
Wondgenezing, pijn, bindweefsel, resoleomics
6.
Organen I (Mond, maag, darmen, microbioom)

PNI 2

7. Egoïstisch brein, egoïstisch immuunsysteem, egoïstisch metabolisch systeem en het egoïstische voortplantingssysteem - HPG-bereikte.
8.
Diagnose I + Diagnose II.
9.
Organen II (hart, longen, nieren en huid).
10.
Beweging en voeding.
11.
P in PNI - Oplossingsgerichte korte therapiën, persoonlijkheid en reframing.
12.
Integratie van twee jaar kPNI.

PNI 3

13. Neurodegeneratie en het microbioom
14.
Geslachtsgeneeskunde, kinderen en vergrijzing
15.
P in PNI - Persoonlijkheid kiest de ziekte en op bewijs gebaseerde spiritualiteit en religie in PNI
16.
Leefstijlgeneeskunde
17.
Organen III (botten, alvleesklier, lever)
18.
Integratie, sociale en bedrijfsmatige PNI

PNI 4

19. Wetenschappelijk beredeneren
20. Kanker 1: Oorsprong en preventie
21.
Topsport
22.
Kanker 2: Wetenschappelijke modellen en interventie strategieën
23 & 24.
Voeding als medicijn

Biology is nothing without evolution and medicine is nothing without biology.

Theodosius Dobzhansky

Download het stappenplan (PDF)

voor de opleiding klinische PNI

Deze gids geeft richting aan de te volgen stappen en minimale voorwaarden voor vervolgstappen om de opleidingen succesvol te kunnen afronden. Elke stap staat voor een fase binnen de opleiding(en) en wordt gekenmerkt door vereisten waaraan de student of zijn resultaten moet voldoen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en/of volg ons via social media.

We delen nieuws, informatie over events en inspireren met inzichten gerelateerd aan PNI en Intermittent Living. Maar geen zorgen, wij houden ook niet van spam. ;)

Ok!

Vul het formulier hieronder in en we houden je op de hoogte via email
Ja, ik schrijf me graag in!
Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok annuleren
Loading...
Reserveer nu je plek voor PNI1

Je kunt kiezen uit 5 verschillende routes. We bieden 2, 3 of 4-jarige routes aan.

Heb je al een account?

Log dan eerst in om daarna je bestelling af te ronden. Nadat je bent ingelogd kom je weer terug op deze pagina.

Ok!

Vul het formulier hieronder in en we houden je op de hoogte via email

Boeken als spreker

Stel je vraag

Privacyvoorwaarden *